Přeskočit na obsah

Maloměřické nábřeží

Představení

Území se nachází na severním okraji města Brna, v městské části Maloměřice a je situované na levém břehu řeky Svitavy. Areál je v současnosti zařazen mezi tzv. brownfieldy, tedy nevyužívané a zanedbané území. Jeho poloha je velmi vhodná pro přestavbu na bydlení. Leží v klidné části města mezi řekou Svitavou a ulicí Obřanskou, která je páteří území městské části s celoměstským významem pro automobilovou i hromadnou dopravu. Jedná se o lokalitu v širším centru města velmi dobře dostupnou MHD. Zastávka tramvaje a autobusu je umístěna cca 180 m od zastavované lokality. Koncept a tvář celé lokality jsou vytvářeny ve spolupráci s architektonickým ateliérem Arch Design.