CZ SK
Design for you

Manuál 3D prohlídek vzorkoven Proceram


Spuštění 3D obchodu

3D obchod jednoduše spustíte kliknutím na náhledový obrázek obchodu nebo kliknutím na text pod obrázkem ,, Pro zobrazení prohlídky klikněte zde“

Po kliknutí na hlavní náhledové okno spustíte prohlídkuPo kliknutí na odkaz spustíte prohlídku
Zvětšení prohlídky na celou obrazovku

Pro zvětšení virtuální prohlídky najeďte kurzorem po spuštění prezentace na otevřené okno prezentace a dvojklikem ji zvětšíte na celou obrazovku.

Rozhlížení v prohlídce

Rozhlížet se můžete v každém prohlídkovém bodě dokola téměř 360° tak, že táhnete kurzorem myši požadovaným směrem a náhled se tímto směrem otáčí nebo můžete směr otáčení vybrat také pomocí hlavního ovladače ve středu spodní části prohlídky

Pohyb po vzorkovně

Pohybovat po vzorkovně se můžete několika způsoby. Po spuštění prvního bodu prohlídky se Vám vždy objeví několik červených bodů, které značí další prohlídkové náhledy. Pokud na některý z těchto bodů kliknete kurzorem myši, otevře se Vám nové náhledové místo.

Po rozkliknutí náhledového bodu se vám spiustí prohlídky ve vybrané sekciPo kliknutí na náhledový bod se Vám zobrazí prohlídky vybraného místa
Další možností pohybu je spuštění jedné z prohlídkových tras. Po vybrání Vámi požadované trasy dle cenových hladin prezentace sama tuto trasu projde a vy ji můžete nerušeně sledovat.


Další možností je využití mapy půdorysu vzorkovny. Mapu naleznete v pravém horním rohu a pokud na ní dvakrát kliknete kurzorem, mapa se zvětší přes celou obrazovku, poté si vyberete dané místo na vzorkovně, kliknete na něj kurzorem a poté dvojklikem na bílé místo mimo označující body se přepnete na prohlídku Vámi vybraného místa. Při přejíždění kurzorem nad danou kójí vzorkovny se Vám pro snazší výběr budou zobrazovat náhledy jednotlivých kójí.

NA mapě si vyberete místo, které si chcete prohlédnoutMapa půdorisu 3D prohlídky
Pohybovat se můžete také kliknutím na náhledové okno ve spodní části prohlídky, kde rotují v náhledech jednotlivé prohlídkové body.
Přecházet na další bod můžete také pomocí základního ovladače ve středu spodní části prohlídky.

Po kliknutí na náhledové okno, se vVám spustí prohlídka dané oblastiNáhledová okna prohlídky
Přiblížení nebo oddálení

V průběhu prohlídky si můžete jednotlivé části libovolně přibližovat nebo oddalovat a to pomocí pootočení rolleru myši dopředu (přibližovat), dozadu (oddalovat) nebo kliknutím na znaménko plus a mínus na hlavním ovladači ve středu spodní části prohlídky.

Pootočením rolleru myši můžete prohlídku přibližovat a oddalovatKliknutím na znaménko plus nebo mínus můžete prohkídku přibližovat nebo oddalovat
Opuštění prohlídky

Prohlídku můžete opustit buď stiskem klávesy Escape (esc) nebo kliknutím na tlačítko ,,odchod z režimu celé obrazovky“ na hlavním ovladači ve středu spodní části prohlídky.

Po kliknutí na toto tlačítko opustíte prohlídkuPo kliknutí na toto tlačítko opustíte prohlídkuZpět na 3D trend

Připomínky, upozornění na chyby, nebo názory k této sekci zasílejte na adresu sekretariátu pavlina.chaloupkova@proceram.cz nebo renata.baslova@proceram.cz. Děkujeme za tým ProCeram

ProCeram - koupelny
|Copyright © 2010 - 2014 ProCeram a.s.