80x80

60x60

30x60

20x120

80x180 

30x120 

60x120 

120x120 

20x180 

40x80

7

Velkoformátové materiály pro nové možnosti

nabídka rozměrů slinutých dlažeb v síle střepu 10 mm

na fotografii je realizace kompozice A+B+C+D, kde základní dlaždice má rozměr 3x1,5 m. Celkový dekor má tedy rozměr 3x6m. 

Při pokládce s minimální spáru a s dobarvenou spárovací hmotou vytvoříte dojem, jako by byla celá stěna z jednoho bloku 

kamene. Realizaci najdete v obchodním centru nlC – Šafránkova 1, Praha.

Florim group je výrobní skupinou s nejširší nabídkou slinutých rektifikovaných dlažeb. nabídka základních dlažeb přesahuje 

4.000 produktů. komplexnost nabídky není dána jen počtem produktů, ale především ucelenou koncepcí každé série. 

V každé sérii najdete mnoho formátů vhodných pro zatížené podlahy v síle střepu 10 mm. Ve stejném designu jsou k dispozici 

velkoformátové dlažby v síle střepu 6 mm a to vše v několika površích pro různé typy prostor. 

najít materiál, který vám vyhoví jak po technické, tak po designové stránce by u tohoto výrobce neměl být problém…

V poslední době se stalo trendem používat na podlahy velkoformátové dlažby v síle střepu 6mm, nebo dokonce 3 mm. 

Pro zatížené podlahy veřejných prostorů se jedná o nevhodné technické řešení. V naší nabídce lze najít dlažby pro veřejné 

prostory v běžné síle střepu (10 mm a více) s vysokou pevností v ohybu v největším formátu 80x180 cm, 120x120 cm nebo 

běžné nejprodávanější formáty 60x120 cm.