natura

le

10,5 mm:

 120x240, 120x120

10,5

 6 mm:

 80x240 

 10 mm:

 60x120

44

Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu 

www.technoart.cz

Technické argumenty k sérii jsou uvedeny na předchozí dvoustraně. Je opravdu nutné velice pečlivě vnímat sílu střepu 

v kontextu použití dlažby. Silnější střep je samozřejmě vhodnější i pro výrobu umyvadlových desek, kuchyňských desek, 

případně i jiných objektů z keramiky. Tento materiál můžete využít i v koupelně na stěnu, jen to bude pro obkladače trochu 

těžší. 

120x240 cm

2    390

 

Kč/m²

94,81 €/m²