natura

le

10,5 mm:

 120x240, 120x120

10,5

 6 mm:

 80x240 

 10 mm:

 60x120

42

Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu 

www.technoart.cz

Série Exalt of Cerim má zajímavé designy přírodních kamenů ale to má i mnoho jiných sérií. hlavní předností této série je 

síla střepu 10 mm ve velkém formátu. V poslední době se „roztrhl pytel“ s dlažbami ve velkém formátu se sílou střepu 6 mm. 

Jedná se o velice zajímavé materiály, ale praxe nám ukázala, že nejsou příliš vhodné při použití jako dlažba. za předpokladu 

celoplošného podlepení 6 mm dlažby a absolutní stability podkladu problém nenastane. najděte ale obkladače, který vám 

„natáhne“ lepidlo na plochu 5 m² bez jediné či sebemenší nerovnosti. Je-li při nalepení 6 mm silné dlažby nějaká dutina, 

je předpoklad, že tato dlažba v budoucnosti praskne. Pevnost dlažby v ohybu je závislá na druhé mocnině síly střepu. 

Při porovnání pevnosti dlažby se střepem 10 mm a dlažby se sílou střepu 6 mm má tato slabší dlažba trojnásobně nižší 

pevnost. největší předností série Exalt of Cerim je tedy síla střepu u velkého formátu a také nejlepší cena tohoto provedení 

na trhu. Pak už jde jen o posouzení designu. 

120x240 cm

2    390

 

Kč/m²

94,81 €/m²