204

Velké formáty dlaždic jsou nádherné a jedinečné. V systému pokládky jsou betonové potěry, dlaždice a lepicí malty velmi 

pevné materiály, které jsou však zároveň citlivé ke konstrukčním pohybům stavby a na použité lepidlo kladou vysoké 

nároky. Bez precizního dilatování podkladu a dlažby, což v praxi znamená rozřezání velkoformátových dlaždic, mohou tyto 

pohyby způsobit jejich popraskání. z tohoto důvodu jednoznačně doporučujeme použití separační membrány Prodeso, 

díky které nedojde k přenesení konstrukčních pohybů rovnou k dlažbě, zároveň se vyhnete rozřezání dlažby kvůli dodržení 

pravidel o dilatování. Dilatační spáry pak povedou jen mezi spárami dlažby. Použití membrány je nutností především při 

výřezech ve velkých formátech, které mají obyčejně tendenci praskat nejkratší trasou k okraji dlaždice. Pokládka membrány 

je velmi snadná a rychlá za použití flexibilního lepidla S2 dle formátu dlaždic. Celkově se skladba podlahy zvýší maximálně 

o 5–7 mm (3,5 mm Prodeso + 2–3 mm lepidlo).