195

Velkou předností slinutých keramických desek je jejich vysoká mechanická odolnost a téměř nulová nasákavost. Tyto dva 

parametry spolu s extrémní pevností zaručují, že desky zůstanou dlouhodobě nepoškozené a velice snadno čistitelné. 

TechnoArt na základě návrhu vyrobí „cokoliv“.

Odolnost slinuté keramiky vůči vysokým teplotám a teplotním rozdílům umožňuje její použití na obklad krbů, krbové desky 

apod. z designového hlediska je samozřejmě přínosem, když sjednotíte krbovou desku s podlahou.

Výroba

ATYPICKÁ VÝROBA

KRBY