192

nabízíme opracování hran pro vnitřní a venkovní parapety. zejména u vnitřních parapetů oceníte dojem, který na vás udělá 

shodný materiál na podlaze a na parapetu. Technické přednosti proti dřevěným parapetům nemusíme zmiňovat a design 

tvrzených plastových parapetů také nechceme komentovat. Je možné vybírat ze široké škály dlažeb, ale i technického kamene.

Schodové prvky dokážeme vyrábět prakticky ze všech druhů a typů slinuté keramiky a technického kamene z produktů našeho 

katalogu. Dodáváme nejen samostatné tvarovky, ale i kompletní atypická schodiště na míru ve stejném materiálu, jako jsou 

dlažby v daném patře.

PARAPETY

SCHODIŠTĚ