168

Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu 

www.technoart.cz

Obrázek č. 1 – Terasy, balkony

Realizace balkónů a teras klasickým lepením 9–10 mm silných dlažeb přináší po několika letech mnoho problémů. Díky 

velkému rozdílu teplot mezi jednotlivými ročními obdobími docházelo k popraskání spár a utržení dlažeb od podkladu. 

Dlažby silné 2 cm umožňují jinou technologii montáže. na balkonech je možné pokládat dlažbu jen na gumové podložky. 

u větších teras, kde máte sklon a chcete, aby dlažba byla v rovině, se používají stavitelné terče. Pod dlažbou můžete mít 

rozvody vody na zavlažování, odpadu z vířivky na terase nebo elektrické kabely. na terasách je možné udělat kvalitní izolaci, 

kterou dlažba chrání proti mechanickému poškození, uV záření a je kdykoliv přístupná ke kontrole nebo případné opravě.

Obrázek č. 2 – Zatížené venkovní dlažby

Po velkém množství reklamací nedoporučujeme montáže klasických 9 mm silných dlažeb na příjezdové prostory, vjezdy 

do garáží, apod. na jedné straně jsou dlažby zatěžovány velkými teplotními rozdíly, zemní vlhkost často proniká do lepidla, 

které se v průběhu několika let „rozdrolí“ a následně „dutá“ dlaždice praskne. 2 cm silné dlaždice mají výrazně vyšší 

mechanickou pevnost a neprasknou, ani kdyby byly položeny jen na betonu nebo písku. způsob pokládky tohoto materiálu 

může být shodný jako u přírodního kamene, který se pokládá do čerstvého betonu. nejlépe tím dokážete vytvořit rovinu bez 

vysokých vyrovnávacích vrstev lepidla, které byly vždy základem budoucí reklamace.

Slinutá dlaždice má výrazně větší mechanickou pevnost než přírodní materiály. Díky homogenní 

struktuře materiálu se při zatížení v ohybu rozloží síla stejnoměrně. u přírodních materiálů se naopak 

Stone D, Quarzite grafite 60x60x2 cm

mineral D, galena 60x60x2 cm