6 mm:

 150x300, 75x75

106

Ve výrobním závodě TechnoArt vám vyrobíme z těchto materiálů battiscopy, gradina, 

schodové stupně, mozaiky a další výrobky dle potřeby projektu 

www.technoart.cz

na této stránce prezentujeme zástupce designu „kovového povrchu“. Série Iron připomíná povrch pevnostních ocelových 

podlah, které se dělaly v nejzatíženějších výrobních prostorech v dobách, kdy nebyly ještě k dispozici drátkobetony. 

Obdobný povrch jste mohli vidět i na různých výrobních pultech, především v kovovýrobě. Jejich povrch měl vždy patinu 

opotřebení s částečnými plochami, kde naopak byl kov vyhlazen. z katalogu si na sérii není možné udělat názor, protože 

zde nevidíte světelné efekty a rozmanitost povrchu. 

Série Corten vychází ze známějších předloh. S klasickým rezavým plechem se setkáváte často. Je spíše vnímaný jako 

negativní, neušlechtilý povrch. Přesto jej architekti občas používali při realizaci atypických interiérů. Dlaždice se spíše bude 

využívat k dekoračním účelům. Reakce na její design jsou velice pozitivní a tento materiál již kupujeme po celých paletách 

na sklad.