Stell

a

96

Stella

Tradiční italský výrobce vodovodních baterií Stella 

byl založen v roce 1882. Baterie této značky se po 

Evropě dávaly do všech význačných hotelů až do 

2. světové války. Baterie Stella byly (a vlastně dodnes 

jsou) také na Titaniku. Před 8 lety „přešla“ Stella pod 

největšího evropského výrobce vodovodních baterií 

v Itálii, firmu Nobili, jež investovala nemalé prostřed-

ky do nových výrobních technologií a vývoje. Díky 

tomu dnes dodává na trh přesné repliky historických 

baterií v provedení, které odpovídá všem evropským 

normám.

Italica

Uvedena na trh již v roce 1922.

1920

1930

Roma

Uvedena na trh již v roce 1926.