made in germany

elek

tronické ba

terie

72

Elektronické baterie

Zkušenost s virem COVID-19 přinutila mnoho lidí k zamyšlení, jak projektovat a následně realizovat různé typy staveb. 

Ve veřejném prostoru bude snaha minimalizovat nutnost dotýkat se prvků, kde může docházet k větší koncentraci lidí. I běžná 

chřipka se šíří obdobnou cestou s vysokou rychlostí. 

Na umyvadlovou baterii sáhnete při pouštění vody, následně si umyjete ruce, na baterii sáhnete, abyste vypnuli vodu, a tím se 

opět kontaminujete. Mokrý povrch ovládacích prvků baterie je v teplém prostředí živnou půdou pro viry a bakterie a umožňuje 

jejich rychlé šíření.

Právě z těchto důvodů doporučujeme pro všechny veřejné sociální zařízení senzorové, bezdotykové baterie. Jsou předurčeny pro 

restaurace, administrativní budovy, obchodní centra, sociální zařízení v nemocnicích a obdobných institucích.

Senzorová vodovodní baterie je složité technické zařízení. Za předpokladu, že nechcete mít následné provozní problémy, tak je vhod-

né volit tyto prvky od značkových výrobců, kteří poskytují záruční a pozáruční servis. Německý výrobce Hansgrohe má Evropu po-

krytou distribučními středisky s kvalitním a rychlým servisem. 

Při prosté výměně vodovodní baterie doporučujeme typy napájené externí baterií (bez nutnosti přívodu el. proudu). Při rekonstrukci 

nebo nové výstavbě je možné použít senzorové baterie s permanentním napájením z elektrické sítě.

Pro tento katalog jsme vybrali nejoblíbenější senzorové baterie německého výrobce Hansgrohe, a to série Focus, Metris a Puravida.

Foto vzorkovna New Living Center – Bratislava