la Futur

a indiVidu

al 

163

La Futura Individual 

Dalším argumentem pro toto rozhodnutí je flexibilita výrobce, nepřeberné množství materiálů, barev a povrchů, které umožňuje indi-

viduálně řešit potřeby každého zákazníka dle možností a rozměrů jeho koupelny. Věříme, že i vy budete spokojeni s nabídkou a mož-

nostmi řešení a nebudete tak limitováni omezeným sortimentem koupelnového nábytku z typizované výrobny. Cena výrobku odpovídá 

německé kvalitě a především životnost v koupelnovém prostředí vám investici do kvalitního výrobku vykompenzuje.