made in germany

Vany Z 

corianu

120

120

Kaldewei na výrobu svých van spojil dva veskrze přírodní materiály – odolnou ocel 

s ušlechtilým sklem – a vytvořil znamenitou smaltovanou ocel. Díky povrchu s tvr-

dostí skla jsou vany ze smaltované oceli velmi hygienické a snadno se čistí. Me-

chanická či chemická zátěž, které s sebou přinášejí kosmetické a čisticí přípravky, 

nedokáží odolný povrch poškodit. Výjimečně dlouhá záruční doba 30 let je jasným 

stanoviskem Kaldewei k životnosti a odolnosti smaltovaných ocelových van.