A35

A35

A35

A35

made in germany

kuchyňSk

ý Progr

am

76

Kuchyňský program

Metris Select kuchyňská páková baterie 300

s vytažitelným výtokem, sBox, chrom

B5342F1C

 

18 144 Kč

sBox: Jednotka sBox, jako součást kombinací dřezu 

a baterie a všech vytahovacích kuchyňských baterií,

zaručuje, že lze hadici snadno a jednoduše vytáhnout 

a zasunout zpět. Box o délce 52 cm zapadá do všech stan-

dardních kuchyňských skříněk o výšce nejméně 74 cm.

Metris Select kuchyňská páková baterie 240

s vytažitelnou sprškou, sBox, chrom

B5342D1C

 

19 342 Kč

Metris Select kuchyňská páková baterie 200

s vytažitelnou sprškou, sBox, chrom

B5342E1C

 

19 342 Kč

Metris Select kuchyňská páková baterie 320

s vytažitelným výtokem, sBox, chrom

B5342C1C

 

19 372 Kč

Dalším výjimečným prvkem, který Hansgrohe nabízí je sBox. Můžete jej umístit z boku skříňky nebo na její zadní stěnu, přičemž sBox 

vám zajistí plynulé vytahování nebo zatahování spršky. Různé způsoby vytahovacích koncovek baterie nabízeli výrobci již dříve. Větši-

na zákazníků, kteří tyto typy baterií měli, je již nikdy nechce. Neustálé problémy s nefunkčností těchto systémů, s nekomfortním pohy-

bem hadice nebo dokonce poškození hadice je donutilo, aby si koupili klasickou baterii. SBox se svojí moderní technologií odstraňuje 

všechny tyto typy negativ a zajišťuje vám nadstandardní komfort baterií se sprškou.