A40

KING & MIRANDA DESIGN

design and architecture

A40

KING & MIRANDA DESIGN

design and architecture

noVinka 2018

noVinka 2018

swiss

made

radiá

tor

y

204

Radiátory

RUNTAL FoLIo HyBRID

Mimořádně plochý povrch, uzavřený profil a jemně zaoblené tvary – Runtal 

Folio Hybrid zaujme svým nezvykle lehkým vzhledem, jenž působí, jakoby 

se vznášel. Navrhnout tento radiátor, jenž má tloušťku pouhých 16 mm, bylo 

možné jen díky vývoji nových designových prvků a materiálů. Kombinace 

lesklého a matného povrchu umožňuje vyniknout použitým technologiím – ve 

středu tohoto designového radiátoru se nachází elektricky ovládaný infračer-

vený topný prvek vyrobený ze skla, jehož rychlá reakční doba umožňuje usu-

šení nebo nahřátí ručníků v nejkratším možném čase. Elektrický topný prvek 

je navíc obklopen topným registrem připojeným na teplovodní vytápění a při-

náší příjemné teplo do celé místnosti. Runtal Folio Hybrid můžete doplnit až 

o dva chromované držáky na ručníky, jež do koupelny vnášejí úchvatný styl 

a báječné pohodlí. Tento radiátor přináší to nejlepší ze dvou různých přístupů 

k vytápění.

RUNTAL FoLIo GLASS

Ať už v temné černi, sněhové bílé nebo dokonce jako zrcadlo, radiátor Runtal 

Folio Glass (viz obrázek na miniatuře) se díky své elegantní povrchové úpravě 

harmonicky začlení do interiéru. Má mimořádně plochý povrch o tloušťce pou-

hých 10 mm, uzavřený profil a jemně zaoblené tvary. Na první pohled vás tak 

zaujme svým nezvykle lehkým vzhledem. S možností nastavení a obsluhy pro-

střednictvím dálkového ovládání nebo přímo na desce radiátoru se místnost 

vyhřeje a ručníky usuší za nejkratší možný čas. Ať už s jedním či dvěma držáky 

na ručníky, tento radiátor dokáže poskytnout dokonalý styl a pohodlí také do 

koupelny. Runtal Folio Glass — křišťálově čistý design pro váš domov.

Kompletní nabídku naleznete na 

www.katalogy-koupelny.cz 

RUNTAL FoLIo

Kompaktní design, lehký a zároveň uzavřený. Extrémně tenká 

a ultra lehká komůrková konstrukce z hliníku s grafitovým já-

drem. Ve srovnání s vertikálním designem pro obytné prostory je 

varianta Runtal Folio Belt vybavena jedním nebo dvěma chromo-

vanými držáky ručníků. V nabídce je rovněž varianta Runtal Folio 

(bez držáků na ručník). Nízká hmotnost umožňuje zvlášť jedno-

duchou montáž. Díky nově vyvinutému připojovacímu boxu s in-

tegrovanými ventily je připojovací technika skrytá a neruší vlast-

ní design tělesa. Speciální zařízení umožňuje radiátor odklopit 

od stěny, aby bylo možné pohodlně čistit nejen přední, ale i zadní 

stranu radiátoru.

Ke snadné péči a hygieně rovněž přispívá uzavřený povrch radiá-

toru. Radiátor je k dispozici v provedení pro teplovodní vytápění 

nebo v čistě elektrické variantě, řízený programovatelnou ovlá-

dací jednotkou. 

Kompletní nabídku naleznete na 

www.katalogy-koupelny.cz 

Ceny od 35.954 Kč vč. DPH

 

Ceny od 40.065 Kč vč. DPH