A35

A35

A35

A35

Žl

ab

y eX

teriéro

193

Maloobchodní ceny vč. DPH.

Žlaby exteriérové

DěLENí NA PoLoVINy

ZAJIŠTěNí RoŠTU

MoDULÁRNí SySTÉM

ZÁMKoVÝ MECHANISMUS

Žlab exteriérový s roštem TOP

Rozměr 1 m 

BD61D 

2 368 Kč

 

ToP

oblast použití:

Pro odvodnění parkovišť 

a podobně využívaných ploch, 

jízdních pruhů silnic a ostatních 

komunikací

Žlab exteriérový s roštem PROfI

Rozměr 1 m

BD61C 

2 493 Kč

 

PRoFI

oblast použití:

Pro odvodnění profesionálního 

parkování pro osobní vozy, pěších 

zón, postranních pásů komunikací 

a přilehlých chodníků

Žlab exteriérový s roštem STANDARD

Rozměr 1 m

BD61B 

1 745 Kč

 

STANDARD

oblast použití:

Pro odvodnění ploch s občasným 

pojezdem osobních automobilů, 

chodníky, pěší zóny a podobné 

plochy pro osobní automobily

Žlab exteriérový s roštem HOME+

Rozměr 1 m

BD61A 

524 Kč

 

HoME+

oblast použití:

Administrativní budovy, chodníky, 

pěší zóny, náměstí, sportoviště, 

terasy, zahrady a podobné plochy

Nabídka exteriérových žlabů je na trhu velice široká. V řetězcích jich najdete nepřeberné množství a stavební firma, která vám realizuje 

dům, ani nevznese dotaz, jaký typ vám má dodat. Prostě dodají to nejlevnější, co na trhu najdou. Výrobek bude z nějaké nízkonáklado-

vé země (Čína, Vietnam, Indie), z nekvalitního a slabého plastu, který po dvou zimách „zkřehne“. Tato změna vlastností přináší nebez-

pečí prasklin. Z tohoto důvodu doporučujeme věnovat pozornost i těmto prvkům vaší stavby. Nabízíme produkty kvalitního českého 

výrobce Alcaplast. Pro představu o kvalitě a produktovém portfoliu navštivte stránky výrobce.