SP

rcho

Vé 

Vaničk

y

127

Sprchové vaničky

V dnešní době je na projektech častá diskuze, zda použít sprchovou vaničku nebo pouze žlab. 

Vždy jsme preferovali žlaby, ale často jsme se setkali na stavbách s tím, že následné prove-

dení nebylo kvalitní. Různé dořezy dlažeb a řešení spádu vytvářelo nehezké detaily. Nástup 

sprchových vaniček ve SLIM provedení nebo dokonce zapuštěných do podlahy, s možností 

mnoha rozměrů nebo i barev, umožňuje vytvořit zajímavý design s dokonalou funkčností, 

jako vidíte např. na fotografii. Sprchové vaničky jsou dnes nabízeny v provedeních akrylát, 

litý mramor, keramika nebo smaltovaná ocel.