R10

B

RET

r

VAR

digi

tisk

LAP

1

Obsah

PORCellanaTO – dlažba se slinutým střepem

deKOR CelOPlOŠnÝ – vhodný k následnému nařezání na listelu či borduru

MOZaiKa na síTi – umožňuje nařezání na různě široké listely

dOPORUčenÝ PROdUKT

*  Pei otěruvzdornost – odolnost proti 

povrchovému opotřebení glazovaných 
dlaždic, stupnice 2, 3, 4, 5

PROTisKlUZ – vyjadřuje protiskluzné vlastnosti dlažby, stupnice R9, R10, R11, R12

TeChniCKé dOPlŇKy – soubor doplňků, které ve většině případů mají stejné technické 

parametry jako základní obkladové prvky

MOZaiKa – soubor skleněných, kamenných nebo keramických prvků lepených z rubové 

strany na síť, nebo z lícové strany na papír

deKORaCe – doplněk k základním obkladům, u některého typu dekorace je nutná 

opatrnost při použití chemicky agresivních, nebo abrazivních čistidel

dlaŽba – materiál je technicky vhodný pro podlahu, ale je samozřejmě možné použití 

i pro obklad stěn

ObKlad – materiál, který je určen pouze k aplikaci na stěny z důvodu nízké pevnosti 

střepu, či nízké odolnosti glazury

PROTisKlUZ bOsOU nOhOU – vyjadřuje protiskluzné vlastnosti dlažby,

stupnice A, B, C

Copyright © NEW LIVING, a.s., 2020

Katalog připravil obchodní tým ProCeram, a. s., Sazba: Pavlína Kunešová

Prezentované fotografie jsou pouze ilustrativní a jejich odstíny se mohou lišit od skutečných. Katalog je 

určen pro český (ceny Kč) a slovenský (ceny €) trh. Maloobchodní ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceny 

včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby DPH, změny kurzu (ceny zahraničního zboží byly 

kalkulovány při kurzu 25,50 Kč/€), výrazné inflace nebo při změnách obchodních podmínek výrobců. 

Tiskové chyby a změny v katalogu jsou vyhrazeny.

Vytištěno: 4/2020

Bílá

  

◄ barva

aXb1111

 

◄ kód produktu

25x40 / PEI 5

 

◄ rozměr / PEI otěruvzdornost*

199 Kč/m2 

 

◄ akční maloobchodní cena Kč s DPH

7,89 €/m2  

◄ akční maloobchodní cena € s DPH

ReKTiFiKaCe – daný obkladový prvek je zaříznut na přesný rozměr

PRObaRvenÝ sTřeP – řez dlaždicí se vyznačuje stejnou barvou jako její povrch

KOlísání OdsTínŮ – design série se vyznačuje kolísáním odstínů, reliéfu či barev 

v rámci jednoho výrobku

diGiTální TisK – technologie umožňující přenos designu předlohy v té nejvyšší kvalitě 

a ve všech jeho detailech

laPPaTO – přeleštěný povrch

MaT – povrch matný nebo neleštěný

lesK – tisková kvalita nedokáže lesk věrně zobrazit, z tohoto důvodu je zde pomocná 

značka

MRaZUvZdORnOsT – odolnost vůči dlouhodobému působení mrazu, vhodné do 

exteriérů

popiseK pRodUKtU

tecHnicKÉ VLastnosti a paRaMetRy

dRUh ObKladOvéhO PRvKU

VysVĚtLiVKy

oBsaH

Alpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Alp Stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Andros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76–77

Artifact of Cerim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24–25

Beton 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106–107

Beton 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Blaze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112–113

Boa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30–31

Burlington Stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Calce 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Calce 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Casablanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52–53

Castle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Cemento 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104–105

Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12–13, 39

Concept Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14–15

Damm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Desert Stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48–49

Elemental Stone – dolomia . . . . . . . . . . . . . . . .64–65

Elemental Stone – limestone . . . . . . . . . . . . . . .62–63

Faro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Fiorano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96–97

Florencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2–3, 37

Florencie XL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40–41

ForMe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80–81

Four . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Graniti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Kiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Kingswood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

La Maison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28–29

Lenci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Limetech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46–47

Living . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44–45

Loft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Lounge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Lucca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

MAYFAIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Melt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94–95

Metropolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Mineral Stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54–57

Montblanc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Mozaiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Mozaiky z přírodního kamene . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Natural Stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Pastello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7

Pierre Bleue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Planks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Pure White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26–27

Rock Salt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70–71

Saloon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Skleněné mozaiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32–33

Soho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Spin XL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18–19

Stone D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Stone Mix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90–91

Stone Int 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Stone Out 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Stone Out 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Sunriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Terrazzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Timber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Timeless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66–69

Travertino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Travertino XL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Unistone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10–11

Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16–17

Up_Stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92–93

Urbino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42–43

Venezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Vintage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Vintage+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Whitehall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88–89

Ceník grafických prací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Čisticí chemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124–125

Doplňkový sortiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Lišty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126–129

Stavební chemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116–121

Terče pro suchou pokládku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Výroba TechnoArt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130–135