atypické tvarovky

Velkou část výrobního portfolia TechnoArtu tvoří speciální typy tvarovek na zakázku. Výsledkem pak mo-

hou být přelivové hrany bazénu, detaily jeho okolí, a to vše ve stejném designu jako je základní dlažba. 

Na stavbě samozřejmě můžete řešit mnoho dalších detailů, např. přechody různých výšek, detaily kolem 

výtahů, u keramických fasád, detaily kolem oken apod. Jsme schopni vám také vyrobit na sokl domu 

tzv. „psaníčka“ z 2 cm silné dlažby, zakrytí kanálků nebo větracích otvorů apod.

schodiště

Schodové prvky popsané v tomto katalogu, od základních Gradin přes typy hran K0–K3 až po nejluxus-

nější schodové stupně A2–A3, dokážeme vyrábět prakticky ze všech druhů a typů slinuté keramiky. Také 

dodáváme kompletní atypická schodiště na míru ve stejném materiálu, jako jsou dlažby v daném patře. 

U takto složitých staveb přijedou naši technici na místo, precizně schodiště zaměří a zpracují kalkulaci. 

Po odsouhlasení vzorového stupně a cenové nabídky je schodiště zadáno do výroby. V tomto případě je 

nutno na realizaci schodiště plánovat větší časovou rezervu.

Kuchyně

Technické a mechanické parametry slinutého materiálu výrazně převyšují parametry přírodního ka-

mene. Tvrdost, čistitelnost, barevná stálost, odolnost proti vysokým teplotám a hlavně odolnost proti 

skvrnám předurčuje tyto materiály pro desky na kuchyňské linky. Především díky typům hran K1–K3 

jsme schopni kuchyňské linky realizovat z široké nabídky keramických dlažeb. Nové formáty 80x180 cm 

jsou pro kuchyně optimální. Největší formát v naší nabídce je dnes v délce 3,2 m. Díky tomu jste schopni 

realizovat i velkou kuchyňskou linku s minimálním počtem spár.

Výroba

VÝR

o

Ba

Maloobchodní ceny vč. DPH.

parapety 

Interiérové parapety jsou jedním z podceňovaných prvků bytu nebo domu. Často jsou dodávány auto-

maticky s okny a mnohdy nevznikne ani dotaz na investora, jaký materiál nebo dokonce barva se má na 

parapet použít. Dřevo je nevhodný materiál, protože je náchylný na změny vlhkosti a není odolný proti 

vodě. Plastové náhražky nebo lamino nemají dostatečnou prestiž. V TechnoArtu vám vyrobíme parapet 

z jednoho kusu podle vašich představ… Zeptejte se na prodejně na možnosti.

 

135