A35

A35

A35

A35

A35

A35

Battiscopa B – oblouk T4/1cm

W1e2

199 Kč/bm

7,89 €/bm

Battiscopa A – fazeta

W1e1

99 Kč/bm

3,93 €/bm

Výroba

Schodová hrana zaleštění, T4/1 cm

W1d1

159 Kč/bm

6,31 €/bm

Úprava schodové hrany

Zaleštění hrany

Cena je stanovena pro zaleštění základní dlaždice o tloušťce střepu do 1 cm (hrana T4/A1) na libovolné 

straně, nejkratší však 30 cm a nejdelší 120 cm s max. hloubkou 60 cm. Pro jiné rozměry, než jsou roz-

měry základní dlaždice, bude cena kalkulována individuálně. Minimální množství objednávky je 5 bm 

(přepočteno na kusy).

Schodová hrana drážkování protiskluz

W1d2

129 Kč/bm

5,12 €/bm

Úprava schodové hrany

Protiskluzné drážky

Cena obsahuje příplatek za vybroušení tří protiskluzných drážek (bez opracování hrany). Úprava splňuje 

požadované parametry i pro veřejné prostory. Minimální množství objednávky je 5 bm (přepočteno na 

kusy).

Pískování protiskluz

W1d4

359 Kč/bm

14,24 €/bm

Úprava schodové hrany

pískovaný protiskluz

Pískovaný protiskluz realizujeme na buď již „položených“ schodech nebo tam, kde z designového hle-

diska je upřednostněn proti klasické drážce. Cena je stanovena za vypískovaný protiskluzný pruh o šířce 

4 cm. Úprava splňuje požadované parametry i pro veřejné prostory. V ceně jsou zahrnuty veškeré potřeb-

né prostředky pro vypískování hrany a následná penetrace povrchu. Při realizaci na místě není v ceně 

započtena doprava a zakrytí okolí tak, aby nedošlo k jeho poškození. Minimální množství objednávky je 

5 bm (přepočteno na kusy).

Schodová hrana 3 drážky, T4/1cm

W1d3

249 Kč/bm

9,88 €/bm

Úprava schodové hrany

Zaleštění hrany + protiskluzné drážky

Cena je stanovena pro zaleštění základní dlaždice o tloušťce střepu do 1 cm (hrana T4/A1) a vybrouše-

ní protiskluzných drážek na libovolné straně, nejkratší však 30 cm a nejdelší 120 cm s max. hloubkou  

60 cm. Pro jiné rozměry, než jsou rozměry základní dlaždice, bude cena kalkulována individuálně. Mini-

mální množství objednávky je 5 bm (přepočteno na kusy).

Battiscopa

battiscopa a – fazeta

battiscopa b – oblouk

Cena je stanovena pro řezanou (battiscopa A) nebo zaleštěnou battiscopu (battiscopa B) do tloušťky stře-

pu 1,2 cm, vysokou 8 cm s maximální délkou 120 cm (nejkratší však 30 cm). Pro jiné rozměry bude cena 

kalkulována individuálně. Minimální množství objednávky je 10 bm (přepočteno na kusy).

VÝR

o

Ba

132