A35

A35

A35

A35

A35

Úprava hrany

kamenický roh

do 2 cm

W1b4

399 Kč/bm

15,83 €/bm

Úprava hrany

kamenický roh

do 1,5 cm

W1b3

319 Kč/bm

12,65 €/bm

Úprava hrany

kamenický roh

do 1 cm

W1b2

249 Kč/bm

9,88 €/bm

Úprava hrany fazeta

W1b1

69 Kč/bm

2,74 €/bm

Výřez do tl. 1 cm do 60x60 cm

W1C2

469 Kč/ks

18,60 €/ks

Výřez do tl. 1 cm do 10x10 cm 

W1C1

99 Kč/ks

3,93 €/ks

Úprava hrany

Fazeta

Cena je stanovena pro malou fazetu 1–2 mm, která je zabroušena pod úhlem cca 45°. Používá se všude tam, 

kde běžný řez nestačí a je nutné elegantní začištění hrany. Hrana je vhodná pro battiscopy nebo dekorační 

prvky v obkladech nebo podlahách. Minimální množství objednávky je 10 bm.

Úprava hrany

Kamenický roh

Cena je stanovena pro všechny typy obkladů a dlažeb. Minimální délka opracované hrany jednoho kusu je 

30 cm. Pro kratší kusy bude cena kalkulována individuálně. Přesné zabroušení kamenického rohu je vhod-

né především u nadstandardních materiálů, protože jejich opracování ruční bruskou na stavbě nedosahuje 

požadované kvality. Minimální množství objednávky je 5 bm.

Výřez otvoru

výřez do tloušťky 1 cm

Cena je stanovena za jeden výřez do obkladu nebo dlažby o tloušťce střepu do 1 cm (otvory pro zásuvky, 

zábradlí, světla, výstupy vody atd.). Většinu otvorů si připraví obkladač na stavbě sám za předpokladu, že 

detail začistí rámeček zásuvky nebo jiná krytka. Ve chvíli, kdy potřebujete precizní otvor, jsme připraveni 

vám jej realizovat.

Řez dlažby/obkladu

řez dlažby atyp

Cena je stanovena pro řezání, kde je nutné jednoduché programování (otvory, výřezy, vlny). Programování 

bude účtováno samostatně. Složitější tvary, loga, dekory, erby atd. jsou kalkulovány individuálně.

Řez dlažby/obkladu

řez dlažby rovný

Cena je stanovena pro základní řez vodním paprskem do formátu 80x180 cm pro jednoduché dělení dlaž-

dic. Standardně je využíván především pro řezání velkoformátových dlaždic, které není možné řezat kla-

sickou řezačkou, nebo je zde vysoké riziko prasknutí dlaždice. Pro formátování mozaik nebo pruhů užších 

než 50 mm bude cena vzhledem k výrazně vyšší manipulaci kalkulována individuálně. Minimální množství 

objednávky je 5 bm.

Výroba

VÝR

o

Ba

Maloobchodní ceny vč. DPH.

Řez dlažby atyp do 2 cm

W1a4

599 Kč/bm

23,76 €/bm

Řez dlažby atyp do 1 cm

W1a3

249 Kč/bm

9,88 €/bm

Řez dlažby rovný do 2 cm

W1a2

599 Kč/bm

23,76 €/bm

Řez dlažby rovný do 1 cm

W1a1

199 Kč/bm

7,89 €/bm

Řez velkoformátové dlažby 6 mm rovný 

W1a5

299 Kč/bm

11,86 €/bm

Řez velkoformátové dlažby 6 mm atyp 

W1a6

349 Kč/bm

13,84 €/bm

 

131