A25

A25

A25

A25

A25

Čis

ticí cHeMie

125

Maloobchodní ceny vč. DPH.

cL 810

Pro odstranění mastnoty a olejů

Koncentrovaný nepěnivý prostředek určený k ředění a průmyslovému čištění veškerých tvrdých podlahových ploch 

odolných vodě a alkáliím, jako jsou PVC, linolea (včetně voskovaných), dlažby glazované i neglazované, žulové, mra-

morové i vápencové povrchy, teraso, cihelné a betonové povrchy vč. litých podlah, gumové podlahy, podlahy spor-

tovních hal, lakované parkety i palubky. Prostředek je šetrný k ošetřovaným povrchům. Aplikace v ředění 40-100 ml 

na 10 l vody, závisí na stupni znečištění.

návod k použití: Dávkujte podle míry znečištění 40-100 ml do 10 l vody. Prostředek je vhodný pro strojní i ruční 

aplikaci.

cL 805

Pro odstranění epoxidových tmelů

Hmota v gelové konzistenci se aplikuje gumovou stěrkou na požadovaná místa a po delším působení se plastovou 

stěrkou odstraní zbytky změklého epoxidu. Přípravek je účinný pouze do úplného vytvrzení epoxidového tmelu. Ma-

teriál se aplikuje plně koncentrovaný.

0,75 l

C7d8a2

169 Kč

6,70 €

0,75 l

C7d7a2

99 Kč

3,93 €

0,75 l

C7d5a2

428 Kč

16,98 €

0,2 l

C7d6a3

599 Kč

23,76 €

1 l

C7C1a1

599 Kč

23,76 €

daLší inFoRMace

daLší inFoRMace

daLší inFoRMace

daLší inFoRMace

daLší inFoRMace

• pH: 8,5-9 dle ředění  • Skladovatelnost: 36 měsíců v suchém prostředí • CHRAŇTE PŘED MRAZEM!

• Skladovatelnost: 36 měsíců v suchém prostředí • CHRAŇTE PŘED MRAZEM!

• Skladovatelnost: 36 měsíců v suchém prostředí • CHRAŇTE PŘED MRAZEM!

• pH: 6,5-8 dle ředění • Skladovatelnost: 36 měsíců v suchém prostředí • CHRAŇTE PŘED MRAZEM!

• pH: 4-7 dle ředění • Skladovatelnost: 36 měsíců v suchém prostředí • CHRAŇTE PŘED MRAZEM!

Čisticí chemie

cL 806

Pro odstranění silikonových zbytků

Přípravek v gelové konzistenci se aplikuje štětcem na zbytky silikonu. Po delším působení je možno plastovou stěrkou 

seškrábnout přebytečnou nabobtnalou hmotu.

cL 807

Vyhlazovací prostředek pro pružné tmely

Vyhlazovací prostředek určený k okamžitému použití pro tmelené spáry z polyuretanových a silikonových tmelů. 

Vyhlazovací prostředek je nová varianta vyhlazování spár, která umožňuje po aplikaci následnou opravu tmele.

5 l

C7d8a1

599 Kč

23,76 €

5 l

C7d7a1

489 Kč

19,40 €

cL 809

Impregnace pro keramické obklady a dlažby

Prostředek CL 809 je určený k impregnaci neporézních materiálů. Vytváří na povrchu ochrannou vrstvu, která zabra-

ňuje pronikání vody, olejů a omezuje usazování nečistot. Povrch se lépe čistí, zajistí dlouhodobé zlepšení vzhledu, 

usnadňuje odstraňování graff iti.

Pro keramické leštěné dlažby, pracovní desky kuchyňských linek, desky stolů, parapety, římsy krbů atd. 

impregnace 

nesnižuje protiskluznost dlažby. Před nanášením impregnace musí být plochy zbaveny veškerých nečistot!

návod k použití: Na důkladně vyčištěný a suchý povrch naneste pomocí rozprašovače rovnoměrně impreg-

naci. Pomocí mopu z mikrovlákna impregnaci rovnoměrně rozetřete a nechte cca 4 hodiny zaschnout. V přípa-

dě potřeby přidejte druhou vrstvu. Celou plochu lze zatěžovat po 6 hodinách a umývat ji lze po 24 hodinách. 

Spotřeba: 200-300 ml na 10 m2.