A35

A35

A35

A35

A35

sp

ÁR

o

Va

cí 

HM

ot

y a 

tM

eL

y

120

Více informací, technické listy a údaje o spotřebě

v závislosti na různých parametrech najdete na 

www.ceresit.cz

 

Spárovací hmoty a tmely

cHeMicKy a MecHanicKy odoLnÁ ceMentoVÁ spÁRoVací HMota

dVoUsLožKoVÁ epoxidoVÁ cHeMicKy odoLnÁ HMota

ceresit ce 43 Grand‘elit

Flexibilní spárovací hmota se zvýšenou chemickou a mechanickou odolností, pro spáry do 
20 mm

Ceresit CE 43 Grand’Elit je flexibilní cementová spárovací hmota se zvýšenou chemickou a mechanickou odolností. 

Je určena pro spárování obkladů a dlažeb z keramiky, ze skla a kameniny (vyjma mramoru a přírodního kamene ná-

chylného na probarvení). Pro šířku spáry do 20 mm. Díky speciální receptuře MicroProtect je odolná vůči nečistotám, 

houbám a plísním, čímž zajišťuje dlouhodobý estetický vzhled spár. Může být použita ke spárování bazénů od hloubky 

60 cm pod úroveň hladiny vody, veřejných sprch a lázní, vstupních hal apod., v interiéru i exteriéru. 

 

ORienTační sPOTřeba: 0,6 kg/m2 pro obklad 10 x 20 cm

 

POChOZí: po cca 5 hod.

 

balení: 5 kg kbelík, 25 kg pytel

ceresit ce 89 Ultraepoxy premium

Dvousložková epoxidová chemicky odolná hmota pro lepení a spárování obkladů, dlažby 
a mozaiky

Hmota Ceresit CE 89 je určena pro chemicky a trvale odolné lepení a spárování keramických obkladů, dlažby a mo-

zaiky se spárou 1–15 mm, například pro obytné, veřejné a průmyslové prostory, obklady v koupelnách, sprchách, 

bazénech, nádržích s termální nebo brakickou (poloslanou) vodou, saunách a parních lázních, dále pro podlahové 

vytápění, kuchyňské desky, terasy a balkony. Vhodná pro pitnou vodu a zpracování potravin.

 

ORienTační sPOTřeba: 0,5 kg/m2 pro obklad 5 x 5 cm

 

POChOZí: po cca 24 hod.

 

balení: 2,5 kg kbelík

FLexiBiLní VodotĚsnÁ spÁRoVací HMota pRo inteRiÉR 

i exteRiÉR, tRoJitÁ ocHRana VŮČi pLísníM

ceresit ce 40 aquastatic

Flexibilní vodotěsná spárovací hmota s COLOUR PERFECT složením a technologií SILICA ACTIVE, 
pro spáry do 8 mm

Ceresit CE 40 Aquastatic je flexibilní spárovací hmota pro spárování obkladů a dlažeb z keramiky vč. nenasákavé (sli-

nuté), ze skla a kameniny (vč. mramoru) v interiéru i exteriéru, včetně balkónů a teras. Pro šířku spáry do 8 mm. Díky 

inovativní polymerové technologii Silica Active zaručuje optimální čas vytvrzování u slinutých i keramických dlažeb. 

Colour Perfect složení zajišťuje dokonalou stálost a intenzitu barev bez výkvětu. Navíc zvýšená odolnost vůči poškrábá-

ní a vzniku prasklin zaručuje dlouhodobou životnost spáry a ve spojení s TROJITOU OCHRANOU TRIO-PROTEC je navíc 

účinně chráněna proti houbám a plísním. 

 

ORienTační sPOTřeba: 0,4 kg/m2 pro obklad 10 x 20 cm

 

POChOZí: po cca 6 hod.

 

balení: 2 a 5 kg kbelík

aKRyLÁtoVÝ tMeL

Ceresit CS 11 Acryl

300 ml kartuše bílá

C4h2a2

71 Kč

2,54 €

ceresit cs 11 acRyL expRess

Akrylátový tmel k vyplňování prasklin a spár

Ceresit Cs 11 je jednosložková spojovací výplň na bázi akrylové disperzní hmoty na tmelení a vyplňování spár 

a prasklin ve zdivu, kameni, dřevě, atd. Tmel má vynikající přilnavost, je voděodolný, vysoce elastický, přetíratelný 

a snadno zpracovatelný. Pro interiér i exteriér.

 

ORienTační vydaTnOsT balení: 15 m spára 6 x 6 mm

 

vyTvRZení: cca 1 mm po 48 hod.

 

baRevné OdsTíny: bílá

 

balení: 300 ml kartuše

ceMentoVÁ spÁRoVací HMota pRo inteRiÉR

ceresit ce 33 comfort

Spárovací hmota pro úzké spáry do 8 mm

Ceresit CE 33 Comfort je cementová spárovací hmota pro úzké spáry, pro spárování keramických obkladů a dlažeb pro 

spáry šířky do 8 mm v interiéru. Ideálně hladká. Voděodolná a mrazuvzdorná.

 

ORienTační sPOTřeba: 0,4 kg/m2 pro obklad 10 x 20 cm

 

POChOZí: po cca 24 hod.

 

balení: 2 kg, 5 kg a 25 kg pytel

Ceresit CE 33 Comfort

2 kg pytel šedá

C4C1a1

109 Kč

4,22 €

Ceresit CE 33 Comfort

5 kg pytel šedá

C4C1a2

175 Kč

6,55 €

Ceresit CE 33 Comfort

25 kg pytel šedá

C4C1a3

653 Kč

23,50 €

Ceresit CE 40 Aquastatic

2 kg kbelík šedá

C4C2a1

182 Kč

6,60 €

Ceresit CE 40 Aquastatic

5 kg kbelík šedá

C4C2a2

333 Kč

11,88 €

Ceresit CE 43 

Grand‘Elit

5 kg kbelík šedá

C4C3a2

345 Kč

12,72 €

Ceresit CE 89  

UltraEpoxy Premium

2,5 kg kbelík 

Concrete Gray

C4C695

1 150 Kč

43,20 €

Ceresit CE 43 

Grand‘Elit

25 kg kbelík šedá

C4C3a3

1 089 Kč

39,96 €