A20

A20

A35

A35

A20

AKČNÍ

CENA

AKČNÍ

CENA

AKČNÍ

CENA

Lepicí 

M

aL

ty a 

Lepid

La

118

Lepení na staBiLnícH podKLadecH V inteRiÉRU

Lepicí malty a lepidla

ceresit cM 11 plus „ceRaMic & GRes“

Pro lepení keramických obkladů a dlažeb s nízkou nasákavostí na stabilních podkladech 
v interiéru

Ceresit CM 11 Plus je tenkovrstvé lepidlo třídy C1T pro lepení obkladů a gresové dlažby s délkou jedné strany maxi-

málně 60 cm a celkovou plochou do 0,25 m2 na stabilních podkladech. Vhodné spíše pro interiér, případně exteriér 

nevystavovaný nepříznivým podmínkám. Na vodorovné i svislé plochy, na cementové a vápeno-cementové omítky, 

cementové potěry, beton, v interiéru na anhydrit a podklady ze sádry.

 

ORienTační sPOTřeba: 3,4 kg/m2 pro obklad do 25 cm

 

sPáROvání: po cca 24 hod. 

 

balení: 25 kg pytel

Ceresit CM 11 Plus „Ceramic & Gres“

25 kg pytel

C4G11a2

244 Kč

7,92 €

Lepení na KRiticKÝcH podKLadecH V exteRiÉRU, podLaHoVÉ VytÁpĚní

ceresit cM 14 „UniVeRsaL“

Pro lepení obkladů a dlažeb s nízkou nasákavostí na kritických podkladech v exteriéru

Ceresit CM 14 Universal je zlepšené lepidlo s obsahem vláken třídy C2TE se zvýšenou přilnavostí pro lepení obkladů 

a dlažeb z keramiky, vč. těch s nízkou nasákavostí. Pro stabilní i kritické podklady v interiéru i exteriéru, zejména na 

balkónech a lodžiích. 

 

ORienTační sPOTřeba: 2,6 kg/m2 pro obklad do 25 cm

 

sPáROvání: po cca 24 hod.

 

balení: 25 kg pytel

Ceresit CM 14 „Universal“

25 kg pytel

C4GeC2

357 Kč

13,44 €

Lepení na KRiticKÝcH podKLadecH V exteRiÉRU, 

BaLKÓny, teRasy, podLaHoVÉ VytÁpĚní

ceresit ZF

Pro lepení na kritických podkladech v interiéru i exteriéru

Ceresit ZF je flexibilní lepidlo třídy C2TE S1 pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky na stabilních i kritických podkla-

dech v interiéru i exteriéru. Vhodné na podlahy s podlahovým vytápěním, ideální na balkóny, terasy a schodiště. Díky 

vysoké přídržnosti umožňuje na kritických podkladech i lepení nenasákavých (slinutých) dlažeb.

 

ORienTační sPOTřeba: 2,6 kg/m2 pro obklad do 25 cm

 

sPáROvání: po cca 24 hod.

 

balení: 25 kg pytel

Lepení na staBiLnícH podKLadecH V inteRiÉRU

Ceresit ZK

25 kg pytel

C4Gaa2

119 Kč

5,90 €

ceresit ZK

Pro lepení keramických obkladů a dlažby na stabilních podkladech v interiéru

Ceresit ZK je tenkovrstvé lepidlo třídy C1T pro lepení obkladů a dlažby z keramiky na stabilních a stálých podkladech 

v interiéru. 

 

ORienTační sPOTřeba: 3,4 kg/m2 pro obklad do 25 cm

 

sPáROvání: po cca 48 hod.

 

balení: 25 kg pytel

Lepení na KRiticKÝcH podKLadecH V inteRiÉRU, podLaHoVÉ VytÁpĚní

Ceresit ZX

25 kg pytel

C4Gba2

249 Kč

ceresit Zx

Pro lepení obkladů a dlažeb s nízkou nasákavostí na kritických podkladech v interiéru

Ceresit ZX je zlepšené lepidlo třídy C2TE pro lepení obkladů a dlažeb na stabilních i kritických podkladech. Pro interiér 

i exteriér. Může být použito i k lepení nenasákavé (slinuté dlažby).

 

ORienTační sPOTřeba: 2,6 kg/m2 pro obklad do 25 cm

 

sPáROvání: po cca 48 hod.

 

balení: 25 kg pytel

Ceresit ZF

25 kg pytel

C4G15a2

299 Kč