A35

A35

A35

A35

A35

HydRoiZ

oL

ace a 

tĚsnicí HMo

ty

117

Maloobchodní ceny vč. DPH.

iZoLaČní pÁs

Ceresit CL 152

10 m

C4F2a1

765 Kč

28,80 €

Ceresit CL 252

20 m

C4F4a3

638 Kč

23,10 €

Ceresit CL 152

50 m

C4F2a2

3 433 Kč

107,94 €

Ceresit CL 252

50 m

C4F4a2

1 456 Kč

50,88 €

ceresit cL 152 a cL 252

Pro vodotěsné a elastické překlenutí dilatačních a spojovacích spár pod keramickými obklady 
a dlažbami

Ceresit CL 152 a CL 252 jsou izolační pásy pro vodotěsné přemostění dilatačních a přechodových spár ve spojení 

s hydro izolacemi a těsnicími maltami pod keramické obklady a dlažby. Vyztužují těsnicí vrstvy a ve spojení s nimi 

dokonale utěsňují podklad. Použití pro podlahy i stěny - CL 252 v interiéru, CL 152 v interiéru i exteriéru.

 

Šíře PásU: CL 152: 120 mm; CL 252: 100 mm

 

balení: CL 152: 10 m, 50 m role; CL 252: 20 m, 50 m role

pRoFi iZoLaČní pÁs

Ceresit CL 82 

UltraTape

10 m

C4F1a1

1 039 Kč

40,80 €

Ceresit CL 82 

UltraTape

50 m

C4F1a2

4 773 Kč

182,94 €

ceresit cL 82 Ultratape

Pro vysoce odolné, vodotěsné a elastické překlenutí dilatačních a spojovacích spár pod 
keramickými obklady

Ceresit CL 82 UltraTape je izolační pás pro vysoce odolné, vodotěsné a elastické přemostění dilatačních a přechodo-

vých spár pod keramické obklady a dlažby ve spojení s hydroizolacemi a těsnicími maltami. Izolační pás disponuje 

speciálním pryžovým páskem zabraňujícím tříbodovému zatížení. Použití pro zvýšená zatížení, pro podlahy i stěny 

v interiéru i exteriéru, jako např. koupelny, sprchy, balkony, terasy, bazény. K pásu jsou nabízeny doplňkové produkty 

- manžety CL 83 a CL 84, rohové prvky CL 86 a CL 87.

 

Šíře PásU: 120 mm

 

balení: 10 m, 50 m role

dVoJsLožKoVÁ HydRoiZoLace pRo UtĚsnĚní V inteRiÉRU i exteRiÉRU

Ceresit CL 50

12,5 kg kbelík plast

C4e1a3

1 721 Kč

62,82 €

ceresit cL 50

Dvojsložková hydroizolace pod keramické obklady a dlažbu v interiéru a exteriéru

Ceresit CL 50 je určena k utěsnění podkladu proti vodě a vlhkosti před lepením obkladů a dlažby z keramiky a pří-

rodního kamene v interiéru i exteriéru. Ceresit CL 50 je doporučena pro oblasti trvale či občasně namáhané vlhkostí, 

jako jsou bazény, terasy, balkony, veřejné sprchy, toalety či velkokapacitní kuchyně a prostory s odtokovými prvky 

v podlaze.

 

ORienTační sPOTřeba: 2,3 kg/m2 (dvě vrstvy)

 

lePení ObKladŮ: po cca 5 hod. po aplikaci poslední vrstv

 

balení: 12,5 kg kbelík (obsahuje dvě složky)

Hydroizolace a těsnicí hmoty

Ceresit CL 51

5 kg kbelík plast

C4e2a2

710 Kč

27,90 €

Ceresit CL 51

15 kg kbelík plast

C4e2a4

2 017 Kč

75,48 €

Ceresit CL 51

2 kg kbelík plast

C4e2a1

357 Kč

12,66 €

JednosLožKoVÁ HydRoiZoLace 

pRo UtĚsnĚní podKLadŮ V inteRiÉRU

ceresit cL 51

Jednosložková hydroizolace pod keramické obklady a dlažbu v interiéru

Ceresit CL 51 je určena k povrchovému bezešvému utěsnění podkladu před lepením obkladů a dlažeb keramických, 

slinutých (nenasákavých) a z kameniny v interiéru na místech zatížených vlhkostí, jako jsou koupelny, kuchyně, toale-

ty, sprchy či prádelny. Splňuje nároky pro izolace lehkého typu.

 

ORienTační sPOTřeba: 1,1 kg/m2 (dvě vrstvy)

 

lePení ObKladŮ: po cca 4 hod. od aplikace 2. vrstvy

 

balení: 2 kg, 5 kg, 15 kg kbelík

Ceresit CR 166

24 kg pytel a 8 l kanystr

C4F3a4

3 822 Kč

105,54 €

eLasticKÁ tĚsnicí MaLta

ceresit cR 166

Dvousložková elastická těsnicí hmota pro utěsnění staveb proti vodě v interiéru i exteriéru

Ceresit CR 166 je malta pro utěsnění minerálních podkladů neobsahujících soli proti vlhkosti a vodě. Pro použití v inte-

riéru i exteriéru, na podklady kritické i stálé. Vhodná pro utěsnění balkonů, teras, mokrých prostor, základového zdiva, 

nádrží na vodu v čistírnách odpadních vod, septiků, vnitřků bazénů a nádrží na vodu (i pitnou) o hloubce do 50 m. 

Odolává náporu vlhkosti z negativní strany.

 

ORienTační sPOTřeba: 3,5 kg/m2 při minimální tloušťce 2 mm

 

POChOZí: po 3 dnech

 

balení: Složka A: 24 kg pytel, Složka B: 8 l plastový kanystr