A35

A35

A20

A35

A35

AKČNÍ

CENA

penetR

ace a 

VyRo

VnÁ

Va

cí HMo

ty

116

Více informací, technické listy a údaje o spotřebě

v závislosti na různých parametrech najdete na 

www.ceresit.cz

 

speciÁLní penetRaČní nÁtĚR

ceresit cn 94

Speciální penetrační nátěr pro ošetření savých i nesavých podkladů

Ceresit CN 94 se používá pro penetraci podkladů v interiéru i exteriéru před aplikací vyrovnávacích hmot, lepidel na 

obklady a dlažbu a hydroizolační vrstvy. Může byt nanášen na plochy podlah i stěn, na podklady savé i nesavé. Zpev-

ňuje povrch podkladu, omezuje jeho nasákavost a zvyšuje přídržnost dalších vrstev. Obzvláště vhodný pro kritické 

podklady v interiéru.

 

ORienTační sPOTřeba: 30–120 g/m2 (dle podkladu)

 

dOba sChnUTí: cca 2–4 hod.

 

balení: 1 l, 5 l, 10 l plastový kanystr

Ceresit CN 94

1 l kanystr

C4d2a6

242 Kč

8,16 €

Ceresit CT 17

5 l kanystr

C4d1a2

433 Kč

16,44 €

Ceresit CT 17

10 l kanystr

C4d1a3

777 Kč

28,50 €

Ceresit CT 17

2 l kanystr

C4d1a1

207 Kč

7,73 €

HLoUBKoVÝ penetRaČní nÁtĚR

ceresit ct 17

Penetrační nátěr pro ošetření savých podkladů

Ceresit CT 17 se používá pro penetraci všech savých podkladů v interiéru i exteriéru před lepením keramických ob-

kladů a dlažeb či vyrovnávání podlah. Zvyšuje pevnost konstrukce, snižuje nasákavost a zvyšuje přídržnost dalších 

vrstev. 

 

ORienTační sPOTřeba: od 0,1 do 0,5 l/m2 (dle nasákavosti podkladu)

 

dOba sChnUTí: cca 2 hod.

 

balení: 2 l, 5 l, 10 l plastový kanystr

Penetrace a vyrovnávací hmoty

saMoniVeLaČní HMota

saMoniVeLaČní a VyRoVnÁVací HMota

Ceresit CN 76

25 kg pytel

C4d4a4

807 Kč

30,24 €

ceresit cn 76

Samonivelační hmota pro vrstvy 6–10 mm a vyrovnávací hmota pro silně zatížené podlahy 
v rozsahu 6–50 mm

Ceresit CN 76 je samonivelační a vyrovnávací cementová hmota na vyrovnání velmi zatížených podlah v rozsahu od 6 

do 50 mm v interiéru. Může být použita ve výrobních halách, skladech, dílnách, garážích, nákladových rampách apod. 

Pro vyrovnání podlah z betonu, jako ukončovací podlahová vrstva nebo pod podlahové krytiny.

 

ORienTační sPOTřeba: 2 kg/m2 na každý 1 mm tl. vrstvy

 

POChOZí: po cca 3 hod.

 

balení: 25 kg pytel

RycHLetVRdnoUcí VyRoVnÁVací HMota

Ceresit CN 83

25 kg pytel

C4d5a4

492 Kč

18,12 €

ceresit cn 83

Cementová hmota pro vyrovnání silně zatížených podlah a opravy betonu v interiéru 
i exteriéru v rozsahu 5–30 mm

Ceresit CN 83 je rychletvrdnoucí hmota pro vyrovnání silně zatížených podlah v rozsahu od 5 do 30 mm ve výrobních 

halách, skladech, dílnách apod. Díky své hutné konzistenci umožňuje vytvoření spádu. Pro použití v interiéru i ex-

teriéru. Může být použita k vyrovnání podlah z betonu, jako ukončovací podlahová vrstva nebo vrstva pod podlahy 

z keramiky.

 

ORienTační sPOTřeba: 2 kg/m2 na každý 1 mm tl. vrstvy

 

POChOZí: po cca 5 hod.

 

balení: 25 kg pytel

Ceresit CN 94

5 l kanystr

C4d2a2

1 053 Kč

36,84 €

Ceresit CN 94

10 l kanystr

C4d2a3

2 079 Kč

ceresit Zn

Vyrovnávací podlahová hmota k vyrovnání podlah v interiéru pro vrstvy 2–15 mm

Ceresit ZN je samorozlivná hmota k vyrovnání podlah v interiéru v rozsahu od 2 do 15 mm, na podkladech nezatí-

žených trvalou vlhkostí. Pro vyrovnávání podlah z betonu, cementových potěrů (i potěry s podlahovým vytápěním) 

a anhydritu, pod podlahy z keramiky a ostatní krytiny, jako např.: koberce, plovoucí podlahy, PVC apod. Zpracování je 

možné pouze v interiéru. Není určena jako samonosná pochozí vrstva. Je vhodná pod kolečkové židle.

 

ORienTační sPOTřeba: 1,5 kg/m2 na každý 1 mm tl. vrstvy

 

POChOZí: po 4-6 hod.

 

balení: 25 kg pytel

Ceresit ZN

25 kg pytel

C4d11a4

299 Kč

12,50 €