CZ SK
Design for you

Klientský servis BD Rokycanská

Kontaktní a zodpovědnou osobou, která bude po celou dobu při výběru do Vašeho bytu, je Daniela Mottlová. Níže je popsáno, jak postupovat, aby vše probíhalo hladce a bez problémů.

Postup:
1. Na vzorkovně Proceram a. s. v Plzni Jateční 32 si klient individuálně domluví vhodný v termín s paní Mottlovou tel. 734 427 574, email: daniela.mottlova@proceram.cz
2. Na schůzce bude nejdříve prezentováno standardní vybavení pro daný byt (obklady, dlažby, sanitární technika, podlahy a dveře), které si je možno již před návštěvou prohlédnout na našich webových stránkách www.proceram.cz, kde je tento materiál prezentován v katalogu standardů. Pokud si bude klient přát jiné zboží, může vybírat materiály z celého sortimentu společnosti Proceram a.s.. S výběrem materiálů, ale i s veškerým technickým poradenstvím, pomůže přidělený odborný prodejce.
3. Po ukončení výběru se zakázka předává na naše grafické oddělení, kde se vše zpracuje v moderním grafickém programu. Grafické návrhy zpracovává grafik jak u standardních, tak i nadstandardních materiálů. Bezplatné zpracování platí pro jeden grafický návrh a následné dvě drobné změny dle požadavku klienta.
4. Zpracovanou grafickou vizualizaci klient obdrží nejpozději do 7 pracovních dnů na svůj email.
5. Po odsouhlasení finálního grafického návrhu zpracujeme kompletní položkový rozpočet. Ten bude následně zaslán klientovi k odsouhlasení.
6. Po písemném odsouhlasení cenového rozpočtu vytvoříme podrobnou specifikaci (grafický návrh, půdorys, cenovou nabídku, technickou zprávu, kladečský plán), kterou předáme investorovi.
7. Na základě této specifikace bude zaslána závazná objednávka naší firmě. Následně dochází k objednání a následné přípravě zboží na našem skladu v předem domluveném termínu.

ProCeram - koupelny
|Copyright © 2010 - 2014 ProCeram a.s.