CZ SK
Design for you

Bytový komplex Devínsky dvor - Bratislava


InvestorGenerálny dodávateľTermín realizácie
cca od - do
Počet bytových jednotiek
Benuga Slovakia s.r.o. SPV Development, s.r.o. 2010 - 2013 54

Na okraji hlavného mesta v Devínskej Novej Vsi stojí bytový komplex Devínsky dvor. Obytný súbor Devínsky dvor tvorí šesť budov, skladajúcich sa z dvanástich objektov. Budovy majú štyri nadzemné podlažia a piate ustúpené podlažie. Objekty priniesli zhruba dve stovky bytov. Novostavba Devínsky dvor je výnimočná v prepojení moderného, funkčného a praktického bývania bez zbytočných nevyužitých priestorov a dostatočnou svetlosťou bytov.
Firma ProCeram dodávala na tento projekt obklady, dlažby a sanitárnu keramiku.

ProCeram - koupelny
|Copyright © 2010 - 2014 ProCeram a.s.