CZ SK
Design for you

ProCeram v roce 2018 opět posílil

Aktualizováno: 26.02.2019 08:07

ProCeram v roce 2018 navzdory poklesu trhu dokázal ještě posílit. Díky ekonomické situaci v ČR velmi posílil segment výstavby nových bytů. Když si ale uděláme podrobný rozbor, tak regiony rostly meziročně mezi 2017 – 2018 o 36 % a mezi lety 2016 – 2018 takřka o 60 %.

Naopak Praha, která má největší nedostatek bytů, klesla mezi roky 2017 a 2018 o 13,3 % a mezi roky 2016 a 2018 dokonce o více než 20 %. Tato situace není způsobena ekonomickou situací nebo poptávkou trhu, ale jednoznačně je dána politickou situací na pražské radnici, stavebními zákony a byrokracií.

Z této analýzy je vidět, že regionální radnice a stavební úřady jsou flexibilnější a díky tomu developeři dokáží pružněji reagovat na požadavky trhu. I přes tento negativní vývoj na pražském trhu ProCeram posiluje svoji pozici.

Kompletní statistiku je možno zobrazit v přiloženém souboru - statistika.pdf nebo online.

zavřít
zavřít
zavřít
zavřít
zavřít
zavřít
ProCeram - koupelny
|Copyright © 2010 - 2014 ProCeram a.s.