CZ SK
Design for you

Central Group partner ProCeram

CENTRAL GROUP pro Vás staví novou Prahu více než čtvrt století

 •  Díky CENTRAL GROUP nově bydlí již přes 40.000 lidí
 • Prodal již více než 16.000 bytů, domů a parcel ve 180 úspěšně dokončených projektech
 • Nemá potřebu čerpat bankovní úvěry, protože všechny vydělané peníze vždy investuje do dalšího rozvoje firmy
 • Neúčastní se žádných veřejných zakázek, není příjemcem žádných veřejných dotací a na daních odvádí českému státu ročně stamilionové částky
 • Mnoha desítkami milionů korun každý rok přispívá na obecně prospěšné účely a veřejné stavby (rekonstrukce historických památek, výstavba veřejné dopravní a technické infrastruktury a nových mateřských školek, výsadba veřejné zeleně, dekontaminace zatížených brownfieldů atd.) 

CENTRAL GROUP připravuje 30.000 bytů po celé Praze

 •  Vlastní kolem 1,5 milionu m2 brownfieldů a pozemků určených k výstavbě pro více než 30.000 nových bytů po celé Praze
 • Připravuje celé nové městské čtvrti i menší exkluzivní rezidenční projekty
 • Zaměřuje se na transformaci velkých zanedbaných brownfieldů v Praze na příjemná místa pro život, která jsou přínosem i pro své okolí
 • Ze všech firem na trhu nakupuje nejvíce brownfieldů a pozemků pro bytovou výstavbu, nové akvizice financuje z vlastních zdrojů s platbou ceny hned při podpisu kupní smlouvy
   

CENTRAL GROUP spolupracuje s těmi nejlepšími architekty

 •  Pro návrhy všech projektů pořádá vždy architektonické soutěže nebo workshopy a má vlastní 60členný tým velmi zkušených architektů a projektantů
 • Na vybraných velkých projektech spolupracuje s těmi nejlepšími českými architekty současnosti a společně s nimi rozvíjí celé nové pražské čtvrti
 • Velké architektonické soutěže na návrh připravovaného projektu Centrum Nového Žižkova v Praze 3 se zúčastnilo 98 architektonických ateliérů z 30 zemí celého světa, a to včetně světoznámých architektů jako Sou Fujimoto (Japonsko), Richard Meier (USA) nebo Ian Ritchie (Velká Británie) – odborná porota vybrala návrh slavné česko-britské architektky Evy Jiřičné
 • Při revitalizaci brownfieldů a rozvoji velkých pozemkových celků je odborným poradcem CENTRAL GROUP známý německý urbanista Peter Gero, který vedl rozvoj velmi oceňované nové čtvrti HafenCity v Hamburku

 Kompletní informace o CENTRAL GROUP naleznete zde.

ProCeram - koupelny
|Copyright © 2010 - 2014 ProCeram a.s.